Excel 图片筛选后,错乱了!

微信平台一位同学的提问,兰色整理成一个小教程,希望能对大家有用。


汽车型号表


筛选时,图片会错乱解决方法:


第1步、选取一个图片后按Ctrl+A可以选取所有图片第2步、右键菜单 – 设置图片格式 – 大小与属性 – 属性 – 大小和位置随单元格变化。设置完成!图片再筛选就可以正常显示了兰色说:一个很简单的小选项,却能解决一个大难题。Excel中的每个设置都有特定的用法,同学们使用时可以多关注这些“不太熟悉的”小选项。

                                                                                               

长按下面二维码图片,点上面识别图中二维码然后再点关注,每天可以收到一篇兰色最新写的excel教程。


本篇文章来源于微信公众号: Excel精英培训

为您推荐

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注